Salehi.dk Logo
Copyright © 2009, Salehi.dk. Alle rettigheder forbeholdes.
Forside .. Forside ..
Ydelser .. Ydelser ..
webudvikling .. webudvikling ..
Videoer .. Videoer ..
Kontaktoplysninger .. Kontaktoplysninger ..
Log ind .. Log ind ..
Dansk ...

Blog

Arkiv
PRINCE2

I dag køres de fleste projekter efter PRINCE2 principper. Hvad er fordelen ved PRINCE2-metoden?


 • PRINCE2 bygger på anerkendt og gennemprøvet god praksis (best practise) og governance for projektledelse
 • PRINCE2 kan anvendes på enhver projekttype og kan let indføres sammen med specialiserede, branchespecifikke modeller (f.eks. konstruktionsmodeller eller udviklingslivscyklusser)
 • PRINCE2 er almindeligt anerkendt, giver en fælles terminologi for alle projektdeltagere og fremmer derved god kommunikation
 • PRINCE2 sørger for, at projektansvar fastlægges direkte, så deltagere forstår hinandens roller og behov. Der er en fastlagt struktur for ansvar, uddelegering, myndighed og kommunikation
 • PRINCE2 fokus på produkter gør det klart for alle parter, hvad et projekt skal levere – samt hvorfor, hvornår, af hvem og for hvem
 • PRINCE2 planer er designet til at dække de behov, der findes på forskellige niveauer indenfor projektorganisationen, og forbedrer derved kommunikation og styring
 • PRINCE2 er baseret på afvigelsesstyring, hvilket sikrer effektiv og økonomisk brug af ledelsens tid (uanset om det er på virksomheds-, program-, styregruppe- eller projektledelsesniveau)
 • PRINCE2 sikrer, at deltagere fokuserer på projektets levedygtighed, i forhold til målsætningerne i Business Casen, i stedet for blot at se projektets gennemførelse som et mål i sig selv
 • PRINCE2 fastlægger en grundig, men samtidigøkonomisk rimelig, rapporteringsstruktur
 • PRINCE2 sikrer, at interessenter (herunder sponsorer og alle, der leverer ressourcer) repræsenteres effektivt ved beslutninger og planlægning
 • PRINCE2 er et uvurderligt diagnostisk værktøj, der letter sikring, vurdering, fejlsøgning og revision af projektarbejde
 • Indføring af PRINCE2 fremmer læring og løbende forbedringer i organisationer
 • Indføring af PRINCE2 fremmer konsistent projektarbejde og evnen til at genbruge projektaktiver. Det fremmer også medarbejderes mobilitet og reducerer konsekvenser ved udskiftning af medarbejdere og overdragelse af arbejde

Posted: 3/3/2011, by Amir M. Salehi